AJANKOHTAISTA

Tältä sivulta löydät ajankohtaista tietoa Hiilipörssin tapahtumista, näkyvyydestä uutisissa, tarinoita Hiilipörssin vaiheista sekä projektin päiväkirjan. Sivustoa päivitettiin 9.10.2018 uusien tutkimustulosten pohjalta ja 20.6.2019 hiililaskelmien osalta.

  • All
  • Blogi
  • Faktat
  • Miksi suo
  • Päiväkirja
  • Suot
  • Tapahtumat
  • Yritykset

Tunnelmia Kempaksen suovastaanotolta

”Arvoisa suo ja juhlaväki” Suovastaanotto -juhlatilaisuus suon kunniaksi- pidettiin 1.8.2020 ennallistetulla Kempassuolla Puolangalla. Lähes neljänkymmenen hengen juhlaväki aloitti retken suolle Kempasvaaran näkötornilta, jossa alkukahvit ja tarjoilut olivat paikallisen Joukokylän kyläyhdistyksen järjestämiä. Vieraat kuljetettiin metsäteitä ja lopulta polkua pitkin suon äärelle, jossa päivää vietettiin aurinkoisessa tunnelmassa. Juhlakansa muunmuassa jalkautui paljainvarpain aikamatkalle suohon teatteri-ilmaisun ohjaajan Elsa Lankisen […]

Suomen luonnonsuojeluliiton Hiilipörssi muuttuu itsenäiseksi yhtiöksi 1.10.2020

Tiedote Hiilipörssin sidosryhmille 1. lokakuuta 2020 Hiilipörssi-konsepti aloitti toimintansa Suomen luonnonsuojeluliitossa (SLL) vuoden 2018 alussa Koneen säätiön rahoittamana ekologisten kompensaatioiden tutkimushankkeena. Sen toimintaan ja toiminnan avulla on saatu yksityisiltä ihmisiltä, yrityksiltä ja Koneen säätiöltä noin 1,37 miljoonan euron rahoitus soiden ennallistamiseen ja yritysten toiminnan päästöjen vähentämiseen. Ennallistettuja tai ennallistettavia soita on yhteensä noin 1300 hehtaaria […]

Panda 100 vuotta – eikä suotta!

Satavuotisen taipaleensa kunniaksi Pandan makeistehdas halusi lähteä Hiilipörssin matkaan ja tukea työtä soiden, ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

Suomalaisen suon monta luonnetta

Suomi on maailman soisimpia maita. Metsien ja soiden mosaiikki on olennainen osa maisemaa. On pohdiskeltu, että jopa nimi Suomi liittyisi soihin: Suomi, suo, suomaa, Finland, fen, fenland. Soita syntyy sinne, missä vettä sataa enemmän kuin haihtuu. Olemme yksi niitä maailman kosteita kolkkia, joissa olosuhteet ovat olleet otolliset. Ojitusten myötä monet suot ovat kasvaneet umpeen ja […]

Esittelyssä Puolangan Palopajukonsuo

Vihdoin pääsemme esittelemään Puolangan Palopajukonsuon, jonka ennallistaminen on ollut vireillä jo pidemmän aikaa. Palopajukonsuo on Puolangan kunnan omistama kohde, joka rajoittuu yhteen alueen arvokkaista taimenjoista, Tervajokeen. Menneiden vuosien metsätalousmunaukset ovat vaikuttaneet joen kuntoon merkittävästi. Esimerkiksi nyt ennallistettavalta alalta ojat on aikoinaan vedetty suoraan jokeen ilman minkäänlaisia vesiensuojelutoimenpiteitä. Nykyisillä tiedolla tällaista virhettä ei enää tehtäisi, sillä […]

Hiilipörssin osavuosikatsaus

Lahjoitukset  Hiilipörssiin on lahjoitettu toukokuun loppuun mennessä huikeat miljoona euroa, joilla tulemme ennallistamaan yli 1250 hehtaaria suota. Iso kiitos kaikille tämän mahdollistaneille yksityisille lahjoittajille, organisaatioille ja yrityksille! Kohdekuulumiset Valmiina on neljä kohdetta, noin 220 hehtaaria (Pekkasuon ensimmäinen osa, Kempas, Jyrkyli ja Kiimasuo) ja suunnittelussa tai työn alla on 12 kohdetta, noin 1030 hehtaaria. Leuto talvi […]

Soiden ennallistaminen on luonnonhoitoa

Soiden ojittaminen oli eräänlainen metsätalouden muoti-ilmiö 70-luvun Suomessa. Haluttiin saada nopeasti enemmän puutavaraa ja vähäpuustoisia soita muutettiin ojittamalla puuta kasvaviksi metsätalousmaiksi. Alkuperäinen suoluonto sai väistyä kuivatuksen ja taloudelliseen hyötyyn tähtäävän puunkasvatuksen tieltä. Ojittaminen ja väkisin rakennettu metsätalous muuttivat olosuhteita suolla niin paljon, että useimmat suolajit taantuivat tai katosivat kokonaan. Kosteassa elinympäristössä viihtyvä suokasvilajisto ja kuivatusta […]

Esittelyssä Tuupavaaran Kyhönsuo ja Laatikkala

Esittelyssä uusimmat Itä-Suomen kohteemme, Tuupovaaran Kyhönsuo ja Laatikkalan suot. Iso osa Kyhönsuosta on merkitty maakuntakaavaan SL-varauksella, tämä tarkoittaa, että kohteen luonto on erityisen arvokasta ja alue varattu kaavassa luonnonsuojelualueeksi. Kyhönsuo on laaja isolta osin ojittamaton suokokonaisuus, jonka laitamilta Hiilipörssin on tarkoitus ennallistaa noin kymmenen hehtaarin kokoinen alue. Ennallistettava ala liittyy välittömästi suurempaa, isolta osin luonnontilaiseen […]

Paja & Bureau suunnittelee vain tarpeeseen

”Paja & Bureau on vuoden sisällä käyttänyt metritavarana mitattuna uutta terästä 2308,5 metriä. Linnuntietä yhdessä jonossa pituus riittäisi pajaltamme Helsingin Kaupunginmuseolle tai Suomenlinnaan”, kertoo Paja & Bureaun toimitusjohtaja Nino Hynninen. Yrittäjät ovat pohtineet paljon oman toiminnan ja kestävän kehityksen arvojen ristiriitaa; kestävin vaihtoehto olisi olla tuottamatta ollenkaan tavaraa. – Kaluste- ja esinemuotoilijoina uusien asioiden tuottaminen […]

Hiilipörssin lahjoitussummia päivitettiin

Olemme toimineet kaksi vuotta ja päässeet hyvään vauhtiin ennallistamistöissä erilaisilla suokohteilla. Satojen hehtaarien ja erilaisilta kohteilta kertyneen kokemuksen perusteella korjaamme keräämiämme lahjoitussummia vastaamaan paremmin koko ennallistamisprosessin kustannuksia soiden etsinnästä, suunnittelusta ja  toteutuksesta seurantaan asti. Jatkossa hehtaarille kerättävä lahjoitussumma on 900 euroa 800 sijaan. Uuden hehtaarihinnan ansiosta pystymme jatkossakin ottamaan työn alle eri kokoisia, monipuolisia ja […]

Julius Tallberg – Hiilipörssi pitkäaikaisin yrityskumppani

Hiilipörssin ensimmäisiä ja tärkeitä kehitysyhteistyön kumppaneita on Tallberg yhtiöt. Kiinteistöalalla toimivalle yritykselle ympäristökysymyksiin vastaaminen on erittäin ajankohtainen asia, paitsi asiakkaille ja sidosryhmille, myös sijoittajan ja rahoittajan näkökulmista.

Silmusalaatti – edelläkävijän asennetta vihannesosastolla

Silmusalaatti on mukana kehittämässä mallia, joka voisi tarjota tulevaisuudessa yrityksille mahdollisuuden määrittää tuotteiden tai palveluiden päästöt, vähentää niitä sekä hyvittää jäljelle jäävät päästöt. Yrityksen luomuliiketoiminta tukee myös Hiilipörssin monimuotoisuus- ja vesistöjensuojelutavoitteita.

Esittelyssä Siuntion Korpirauhan Stormossen ja sen lähisuot

Helsingin seurakuntayhtymän omistuksessa olevat Siuntion Stormossen ja sen lähisuot sijaitsevat Korpirauha-nimisen leirikeskuksen lähiympäristössä. Aluetta luonnehditaan lähes asumattomaksi korveksi, jonka maisemassa metsät, suot ja kalliot vaihtelevat. Mikä olisikaan parempi kohde auttaa suoluontoa elpymään kuin Korpirauhan korvet? Korpirauhan ennallistettavasta 21 hehtaarista noin 9 hehtaaria on ojitettua mäntyä ja suopursua kasvavaa isovarpurämettä ja loput kuusivaltaisia korpia. Ennallistamisalue jakautuu […]

Kempaksella ja Pekkasuolla on valmista

Hyvä uutisia! Olemme saaneet ennallistamistyöt päätökseen kahdella isolla Hiilipörssikohteella, Kempaksella ja Pekkasuolla. Pekkasuolla ennallistaminen toteutettiin kone- ja käsitöinä. Ennallistamisen alkuvaiheessa rakennettiin talkoovoimin suodattavia patoja vesiensuojelutoimena. Ennallistaminen voi lisätä hetkellisesti vesistöpäästöjä ja näillä suodatuspadoilla on tarkoitus hillitä mahdollisia päästöjä. Suolta raivattiin puustoa jotta työskentely ojien varrella oli mahdollista. Ojitetuilla soilla puuston kasvu on usein voimakkainta ojien […]

Liiga rohkeasti mukaan Hiilipörssin kehittämiseen

Jääkiekko ja Liiga eivät ole vain urheilua. Liiga, seurat ja niiden pelaajat vaikuttavat yhdessä faniensa ja kotikatsomoiden kanssa olosuhteisiin, joissa tulevat sukupolvet lähtevät jäälle. Liigassa tehdään työtä talvilajiemme pelastamiseksi ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Video: maanomistajat kertovat Juutinsuon ennallistamisesta

Juutinsuo on Hiilipörssin Kesälahdella sijaitseva neljäs ennallistamiskohde. Tapasimme Juutinsuon omistajat Anne Lindeberg-Piiroisen ja Perttu Piiroisen lokakuussa 2019. He kertovat oheisessa videossa Juutinsuon ojittamisesta ja historiasta, monisukupolvisesta omistamisesta ja siitä, kuinka päätyivät ennallistamaan suon Hiilipörssin kanssa.

Ennallistamiskuulumisia kohteiltamme

9.2. Hiilipörssiin oli sijoitettu 915 000 euroa. Näillä varoilla tulemme ennallistamaan vähintään 1150 hehtaaria. Tämä on paljon, iso kiitos kaikille lahjoittajille! Olemme jakaneet Hiilipörssiin lahjoitettuja rahoja yhteensä 11 suolle eli 947 hehtaarille. Muutamat näistä kohteita ovat jo valmiina, osalla työt ovat pitkällä ja parilla kohteella olemme vasta suunnitteluvaiheessa. Näiden 947 hehtaarin lisäksi ennallistamisen ja yhteistyön […]

Hiilipörssin taustaselvitys

Hiilipörssin toiminnan kehittämiseksi ja osana Koneen Säätiön hanketta laadimme selvityksen soiden ennallistamisen ilmastovaikutuksista. Selvityksen tekivät MH Liisa Toopakka ja FT Risto Sulkava, ja sitä varten haastateltiin useaa eri alan suoasiantuntijaa eri organisaatioista. Voit lukea selvityksen täältä.

Pekkasuon kohdetta laajennetaan valtion maille

Toinen uusista kohteistamme on ennallistamishankkeen laajeneminen Iin Pekkasuolla suon pohjoisosiin. Aiempi ennallistamisprojektimme Pekkasuolla on saatu melkein päätökseen ja nyt suunnittelemme uutta hanketta hieman kaakkoon edellisestä. Jo ennallistamamme alue käsitti Pekkasuon eteläosan sekä sen itäpuolella sijaitsevan Alimmaisen Uudenjärven ympäröivine soineen ja metsineen. Kartalta hahmotat ennallistamiskohteet paremmin. Voit lukea lisää ensimmäisesti blogitekstissämme aiheesta. Tässä tekstissä jo viitataan […]

Hiilipörssin ja Metsähallituksen yhteistyö käynnistyy Iissä kahdella eri kohteella, ensimmäisenä esittelyssä Isohillikko

Iissä sijaitsevan Isohillikkosuon ominaispiirteitä ovat lettoisuus eli runsasravinteisuus ja lähteisyys. Monimuotoisuuden kannalta rehevien suokohteiden palauttaminen suoksi on erityisen tärkeää, sillä iso osa soiden uhanalaisista lajeista elää nimenomaan letoilla. Suon etelälaidassa kulkee lähteiköstä alkunsa saava puro, joka on ojituksen seurauksena kuivunut. Kiinnostava yksityiskohta tällä kohteella on alueen itälaitaan sijoittuva savotoiden huoltotienä tunnettu Läskitie. Kooltaan Hillikkosuon ennallistamisalue […]

Osavuosikatsaus

Mitä Hiilipörssissä tapahtui vuonna 2019? Lahjoitukset ja yritysyhteistyö Yksityislahjoituksia pörssiin on vuonna 2019 tullut 370 750 euroa kokonaislahjoitus-summan ollessa jo yli 800 000 tuhatta euroa. Tämä tarkoittaa yli tuhatta ennallistettavaa suohehtaaria. Me ja suoluonto kiitämme kaikkia pörssiin lahjoittaneita, yksittäisiä lahjoituksia olemme saaneet jo yli 3000. Kehitystyöhön olemme saaneet yritysyhteistyökumppaneita ja tukiyrityksiä, joiden kanssa selvitämme mahdollisuuksia […]

Hiilipörssin ajatuksia Ylen jutuista metsäojitettujen soiden kasvihuonekaasupäästöistä

Olemme saaneet Hiilipörssiin muutamia yhteydenottoja Ylen metsäojitetuista soista kertovien juttujen johdosta. Jutuissa kyseenalaistetaan metsäojitettujen soiden ennallistamisen järkevyys metaanipäästöjen vuoksi. Olemme pitkään pohtineet ja selvittäneet asiaa Hiilipörssissä ja haluamme avata omaa näkökulmaamme. Hiilipörssin asiantuntija Risto Sulkava tiivistää asian: ”Kannattaa ehkä ajatella asiaa yksinkertaisena vaihtoehtona: onko parempi ennallistaa vai jättää ennallistamatta? Vastaus on kaikilla soilla, että on parempi […]

Hiilipörssillä on oma youtube kanava

Olemme tehneet videoita soiden ennallistamisesta ja perustaneet Hiilipörssille oman youtube -kanavan. Esimerkiksi tässä Metsähallituksen suojelubiologi Panu Kuokkanen kertoo aiheesta. Kanavalta löytyy myös tunnelmia talkoista Lestijärveltä ja Heinävedeltä.

Tunnelmia Heinäveden ennallistamistalkoista

Yksi Hiilipörssin kautta rahoitetuista taideprojekteista oli Johanna Pitkäsen Korvesta kuuluu -äänimaisemasävellys. Tässä tunnelmia suolta.

Hiilipörssin Koneen Säätiön rahoittamien hankkeiden tuloksia esiteltiin Suuressa Hiilipörssipäivässä tiistaina 19.11.

Iso kiitos Hiilipörssin synnystä kuuluu Koneen Säätiölle, jolta saimme rahoituksen selvittää ja testata hehtaaripohjaisen hiilijalanjäljen kompensoimista sekä selvittää yritysten ja kuntien näkemyksiä ilmastotoimista Tie hiilineutraaliksi -hankkeessa. Molemmat Koneen Säätiön rahoituskaudet ovat päättyneet ja halusimme jakaa oppimaamme Suuressa Hiilipörssipäivässä. Järjestimme 19.11. sidosryhmillemme seminaarin, jossa kerroimme mitä olemme Hiilipörssissä tehneet ja löytäneet näiden lähes kahden vuoden aikana. […]

Hiilipörssi mukana Climate Aid – viikossa

Hiilipörssillä on ilo olla mukana Climate Aid -viikossa. Climate aid on kansalaisareenan järjestämä tapahtumaviikko, jonka tarkoituksena on vauhdittaa ilmastotekoja tieteen, taiteen, toivon ja toiminnan kautta. Viikon päätapahtuma on Climate Aid Finland -konsertti lauantaina 23.11.2019. Hiilipörssi on yksi kohteista, joille Climate Aid kerää rahaa. Tapahtumasta voi lukea lisää täältä.

Juutinsuon ennallistamishanke sai rahoitusta ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta

Hiilipörssi sai Juutinsuon ennallistamisen toteuttamiselle merkittävän kumppanin, kun ELY-keskus myönsi hankkeelle 150 000 euron rahoituksen vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. ”Rahoituksen avulla pystymme kunnostamaan myös lähdepurot ja korjaamaan syöpyneet raviinit jotka syöttävät vettä Juutinsuolle. Tässä hankkeessa vesiensuojelu on nyt keskeinen osa ennallistamista” toteaa Hiilipörssin asiantuntija Risto Sulkava. Juuri vedet tekevät Juutinsuosta poikkeuksellisen, sillä kohteen erityisarvot ovat lähdevedessä, jota […]

Uusin Hiilipörssikohde on laaja Juutinsuon kokonaisuus Kiteeltä

Juutinsuo on Kiteen Kesälahdella sijaitseva laaja 338 hehtaarin suokokonaisuus. Juutinsuo erityisarvot ovat lähdevedessä, jota purkautuu läheiseltä kankaalta runsaasti. Lähdepurot ja rehevät lähdesuot ovat tehneet Juutinsuosta lajistollisesti monipuolisen. Ojitus on kuitenkin muuttanut vesien virtaukset täysin ja pilannut laajalti tämän seutukunnan arvokkaimman suokokonaisuuden. Juutinsuolla on myös laajoja karumpia osia ja puusto on lisääntynyt paikoin ojituksen seurauksena paljonkin. […]

Heinäveden Jyrkyliä ennallistettiin talkoovoimin

Heinävedellä Jyrkylinjoen lähialueelle sijaitseva räme- ja korpialue sai vuoden 2019 alussa yksityismaan METSO-suojelupäätöksen. Jo komeaa viidenkymmen hehtaarin aluetta suojeluun haettaessa sovittiin, että siihen sisältyvät suot ennallistetaan. Ennallistamissuunnitelma liitettiin myös Etelä-Savon ELY-keskuksen tekemään suojelupäätökseen ja Hiilipörssi nimettiin hankkeen toteuttajaksi. Hyvää ja kaikkia hyödyttävää yhteistyötä maanomistajan, ELY-keskuksen ja Hiilipörssin välillä! Suojelualueen sisälle jää pienehkö ojitettu räme ja […]

Ennallistamistalkoot Lestijärvellä

Tervetuloa suon ennallistamistalkoisiin Lestijärven Joutennevalle! Tule mukaan rakentamaan patoja Joutennevan metsäojiin. Talkoot ovat osa Joutennevan ennallistamisprojektia. Teemme käsipelillä töitä alueella, jolle konetyö ei sovellu. Kokoonnumme Yli-Lestin työväentalon (Lestijärventie 994) pihassa torstaina 26.9 klo 12. Talkoot päättyvät lauantaina 28.9 n. klo 16.00, mutta kohdealueelle voi jäädä bonuksena yöpymään vielä 28.-29.9. Otathan mukaan säänmukaiset, työntekoon soveltuvat vaatteet […]

Esittelyssä Syväjoensalon ennallistamiskohde

Syväjoensalo on Luonnonperintöäätiön omistama noin 41 hehtaarin suojelualue, josta suurin osa on harvakseltaan ojitettua suota. Ojituksen myötä kasvanut mänty- ja koivupusikko katkaisee alueen pohjois- ja eteläpuolelle jatkuvan laajemman suoalueen kahtia. Ennallistaminen palauttaa laajemman suokokonaisuuden yhtenäisyyden. Syväjoensalon suot ovat melko ohutturpeisia ja reheviä. Ojituksen jälkeistä suoluontoa hallitsee siniheinä, rehevyyden ilmentäjä. Samoin kataja on monin paikoin huomiota […]

Tervetuloa ennallistamistalkoisiin elo-syyskuussa

Tulevana elo-syyskuun aikana on useita Hiilipörssin ennallistamistalkoita: Heinävedellä Pirteän Pässin organisoimana 2.-4.8. ja 20.-22.9. http://www.pirteapassi.fi/index.php Kuivanimellä Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin organisoimana 16.-17.8.: https://www.sll.fi/pohjois-pohjanmaa/tapahtuma/pekkasuolla-lapiohommia-ja-kivien-vieritysta/ Lestijärvellä 5.-7.9. Joutenneva-Tummunnevan suolla ennallistetaan joitakin herkkiä kohteita käsin.

Ensimmäinen ennallistettu Hiilipörssikohde: Kolin Kiimasuo

Toisinaan palaset osuvat kohdalleen ja projektit etenevät nopeasti. Näin kävi Kolin Kiimasuolla, kun Hiilipörssin kautta ennallistettiin seitsemän hehtaarin suokokonaisuus. Alueelle oli perustettu jo aiemmin yksityisen maanomistajan toimesta luonnonsuojelualue ja nyt ennallistamalla pystyimme parantamaan jo suojellun suoluontotyypin tilaa entisestään. Hiilipörssin asiantuntija Risto Sulkava luonnehtii Kiimasuota merkittäväksi kohteeksi erityisesti kasvilajistonsa vuoksi. Kiimasuo on kasvillisuudeltaan arvokas lettoräme, jota […]

Laskurin päivitys

Päivitämme Hiilipörssin laskurin poistamalla siitä ennallistamisen jälkeen käynnistyvän turpeen kertymisen. Tästä eteenpäin laskuri huomioi ainoastaan turpeen hajoamisen estämisestä aiheutuneen hiilihyödyn. Olemme seuranneet luonnon hiilinieluihin liittyvää keskustelua ja hankkeita. Selvää on, että luonnon hiilensidonnan myyminen ja markkinat hakevat vasta muotoaan, eikä tulevaa ole helppo ennustaa. Haluamme Hiilipörssissä varmistaa, että vältämme kaikki tuplalaskennan riskit, joten tästä eteenpäin […]

Ensimmäinen vuosi pörssitoimintaa takana

Kesä kolkuttelee jo ovella, ja kaiken työn tohinassa havahdumme huomaamaan, että Hiilipörssi vietti 1-vuotis syntymäpäiviään 25. toukokuuta! Takana on hurja vuosi aivan omanlaistaan pörssitoimintaa. Kiinnostus Hiilipörssiä kohtaan on ollut suurempaa kuin kukaan perustajista osasi etukäteen arvella. Haluamme kiittää kuluneesta vuodesta kaikkia kiinnostuneita! Iso kiitos sijoittajille, suonsa ennallistettavaksi antaneille ja muille pörssiä eri tavoin tukeneille. Sijoituksia […]

Kuulumisia ennallistamiskohteilta

Kesän korvalla on hyvä selvittää, missä ennallistamistoimissa mennään eri kohteilla. Tässä lyhyt katsaus tulevan kesän tähän mennessä varmistuneisiin ennallistamistoimiin. Jos sinulle on jo nimetty Hiilipörssisuo, oman kohteesi nimi löytyy osakekirjasta, jonka olet saanut sijoituksestasi. Joutenneva-Tummunnevalla ennallistamistöiden aloitus viivästyi. Ensimmäisestä kohteesta neuvoteltaessa halusimme päästä maanomistajan kanssa molempia tyydyttävään sopimukseen, joten itse ennallistamistyöt pääsevät toden teolla käyntiin […]

Soidensuojelu on elämän taidetta – ensimmäiset projektit

Suomen luonnonsuojeluliiton Hiilipörssi-hankkeen avoin haku kolmen ensimmäisen suokohteen ympäristötaideprojekteiksi tuotti useita erinomaisia ehdotuksia. Kiitämme lämpimästi kaikkia ehdotuksen lähettäneitä! Joutenneva-Tummunevan kohteen toteutettavaksi projektiksi valittiin Teemu Lehmusruusun lisätyn todellisuuden teknologiaa hyödyntävä virtuaalitaideteos Virtuaalisuo (työnimi). Lisätty todellisuus suoympäristössä voi sisältää niin esteettisia havaintoja kuin myös tietoa suon elämästä sekä ennallistamistyöstä ja sen vaikutuksista suoluontoon. Teos tulee olemaan koettavissa […]

Tule Hiilipörssin yrityskoordinaattoriksi!

Yritysten Hiilipörssin rakentajan paikka auki Luonnonsuojeluliitossa! Hiilipörssi on Suomen luonnonsuojeluliiton Koneen Säätiön tuella rakentama soiden ennallistamisen ja hiilen varastoimisen kauppapaikka yksityisille ihmisille. Suuren suosion sekä tiedustelujen pohjalta olemme rakentamassa järjestelmää, jossa myös yritykset voisivat osallistua hiilen pitkäaikaiseen varastoimiseen osana omaa työtään ilmastonmuutoksen estämiseksi. Etsimme tähän rakennustyöhön Hiilipörssin Yrityskoordinaattoria. Olet etsimämme ihminen, jos: Sinulla on vankka […]

Hiilipörssin ensimmäinen rahoitushaku on nyt auki!

Hiilipörssi jakaa 27 400 € rahaa ympäristötaiteeseen ja suojelutyöhön. Etsimme rohkeutta ja yllättävyyttä, joka edistää soiden asiaa. Jaettava raha on osa sijoituksia, jotka on kerätty kunkin kohteen ennallistamista varten. Raha jakautuu kohteittain puoliksi ympäristötaiteen ja suojelutyön kesken. Ehdotuksen voi tehdä kuka tahansa ja samalla ehdotuksella voi hakea kohteen molempia rahoja. 1. Soidensuojelu on elämän taidetta, […]

Esittelyssä Heinäveden Vihtari

Heinäveden Vihtarissa sijaitsevalla Mattilan suojelualueella (YSA) on useita pienialaisia korpikohteita, joiden läpi on aikanaan kaivettu pääosin yksittäisiä tai muutamia ojia. Niiden vaikutus on korpikohteilla kuitenkin merkittävä; maaperän turve on paikoin hajonnut voimakkaasti ja esimerkiksi metsäkanalintujen poikueympäristöt ja muu korpiluonto on merkittävästi heikentynyt. Suojelualueen omistaa Suomen luonnonsuojeluliiton alainen Ilmari Räsäsen Säätiö. Sen toiminnan tarkoituksena on etenkin […]

Hiilipörssin kolmas kohde: Kuivaniemen Pekkasuo

Aktiivisten sijoittajien ansiosta Hiilipörssin kolmas suo, Pekkasuo, on saatu rahoitettua ja ennallistamisen suunnittelu on siten vauhdissa. Pekkasuon yksityinen suojelualue on noin 180 hehtaarin kokoinen aapasuo, joka sijaitsee Iin Kuivaniemellä. Suoalue käsittää Pekkasuon eteläosan sekä sen itäpuolella sijaitsevan Alimmaisen Uudenjärven ympäröivine soineen ja metsineen. Aapasuot ovat Pohjois-Suomelle tyypillisiä erilaisten suotyyppien, siis korpien, rämeiden, nevojen ja lettojen mosaiikkimaisia […]

Esittelyssä Puolangan Kempas

Seuraava Hiilipörssin ennallistettava suo, Kempas, sijaitsee Kainuussa Puolangalla. Kempas on noin 100 hehtaarin suuruinen aapasuo. Kempakselta löytyy muun muassa vaihtelevan puustoisia sekä avoimia entisiä reheviä lettoja, reunaojien kuivattamaa rimpinevaa sekä karua nevaa. Keskeiset rimpineva-alueet ovat paikoin reunaojien kuivattamia ja karuuntuneita. Suon vesitaloutta pyritään palauttamaan ohjaamalla patojen avulla vettä rimmikoille. Kempaksen entisillä rehevillä ja rimpisillä letoilla […]

Ensimmäinen ennallistettava suo: Joutenneva-Tummunneva

Hiilipörssin ensimmäinen ennallistus ja sitä kautta hiilen upotus suohon tehdään Joutennevan ja Tummunnevan soilla Keski-Pohjanmaan Lestijärvellä. Alue on Metsähallituksen hallinnassa, ja sisältää runsaasti alunperin puuntuotantotarkoitukseen ojitettua suota. Joutenneva-Tummunneva on noin 120 hehtaarin suuruinen suhteellisen rehevä, tiuhaan ojitettu ja paljon päästöjä tuottava suo. Alue on saatu hiilisijoitusten avulla rahoitettua, minkä jälkeen ennallistamisen toteutuksen suunnittelu on saatu […]

Hiilipörssi tarkentaa toimintaansa

Soiden ennallistaminen kiinnostaa myös tutkijoita. Hiilipörssissä seurataan tutkimuksen koko ajan tuottamaa uutta tietoa ja muokataan toimintatapoja tarpeen mukaan. Suomen luonnonsuojeluliitto ja Hiilipörssi järjestivät siksi 5.11. tutkijatapaamisen, jossa koottiin yhteen ajankohtaisia tutkimustuloksia soiden ennallistamisen ilmastovaikutuksiin liittyen, ja keskusteltiin niiden tulkinnasta. Hiilipörssin idea on pitkäaikaisten hiilivarastojen säilyttäminen ja lisääminen Tämä ydintoiminta säilyy ennallaan. Uusi tutkimustieto on antanut […]

Hiilipörssin osavuosikatsaus

Hiilipörssin ensimmäiset kuukaudet ovat sujuneet vauhdikkaasti – hiilisijoituksia on kertynyt jo 230 000 € edestä ja niiden takana on 550 innokkaan sijoittajan kasvava joukko! Tämä on siis Hiilipörssin tilanne vajaat 5 kuukautta avaamisen jälkeen. Se on huima suoritus!

Tuhansien soiden maa

Suomi on suomaa. Suot ovat alkuperäisintä luontoa mitä maastamme löytyy – alunperin kolmannes maamme pinta-alasta on ollut suota. Soiden on aika ottaa paikkansa muiden kansallisaarteidemme joukosta.

Soiden monimuotoinen elämä – koti uhanalaisille eliöille

Tiesitkö, että noin joka neljäs alkuperäisistä kasvilajeistamme on suolajeja?

Suo on luonnon tehokkain hiilipankki

Soiden ennallistamisessa tapahtuva hiilivuodon tukkiminen voi olla globaalissa mittakaavassa yksi tehokkaimmista yksittäisistä toimenpiteistä ilmastonmuutoksen hillinnässä. Turve on suurin ja tehokkain maalla oleva hiilivarasto, ja koko maailman toisiksi suurin hiilivarasto merten jälkeen.

Faktat jatkuvassa tarkkailussa

Haluamme kutsua kaikki soiden ennallistamisesta kiinnostuneet mukaan Hiilipörssin tietopohjaa kehittämään.

Suo pitää vetemme puhtaana ja tulvat kurissa

Luonnontilainen suo on kuin pesusieni, joka suodattaa sen läpi virtaavista vesistä erittäin tehokkaasti erilaisia epäpuhtauksia.