AJANKOHTAISTA

Tältä sivulta löydät ajankohtaista tietoa Hiilipörssin tapahtumista, näkyvyydestä uutisissa, tarinoita Hiilipörssin vaiheista sekä projektin päiväkirjan. Sivustoa päivitettiin 9.10.2018 uusien tutkimustulosten pohjalta ja 20.6.2019 hiililaskelmien osalta.

Hiilipörssi mukana Climate Aid – viikossa

Hiilipörssillä on ilo olla mukana Climate Aid -viikossa. Climate aid on kansalaisareenan järjestämä tapahtumaviikko, jonka tarkoituksena on vauhdittaa ilmastotekoja tieteen, taiteen, toivon ja toiminnan kautta. Viikon päätapahtuma on Climate Aid Finland -konsertti lauantaina 23.11.2019. Hiilipörssi on yksi kohteista, joille Climate Aid kerää rahaa. Tapahtumasta voi lukea lisää täältä.

Juutinsuon ennallistamishanke sai rahoitusta ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta

Hiilipörssi sai Juutinsuon ennallistamisen toteuttamiselle merkittävän kumppanin, kun ELY-keskus myönsi hankkeelle 150 000 euron rahoituksen vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. ”Rahoituksen avulla pystymme kunnostamaan myös lähdepurot ja korjaamaan syöpyneet raviinit jotka syöttävät vettä Juutinsuolle. Tässä hankkeessa vesiensuojelu on nyt keskeinen osa ennallistamista” toteaa Hiilipörssin asiantuntija Risto Sulkava. Juuri vedet tekevät Juutinsuosta poikkeuksellisen, sillä kohteen erityisarvot ovat lähdevedessä, jota […]

Uusin Hiilipörssikohde on laaja Juutinsuon kokonaisuus Kiteeltä

Juutinsuo on Kiteen Kesälahdella sijaitseva laaja 338 hehtaarin suokokonaisuus. Juutinsuo erityisarvot ovat lähdevedessä, jota purkautuu läheiseltä kankaalta runsaasti. Lähdepurot ja rehevät lähdesuot ovat tehneet Juutinsuosta lajistollisesti monipuolisen. Ojitus on kuitenkin muuttanut vesien virtaukset täysin ja pilannut laajalti tämän seutukunnan arvokkaimman suokokonaisuuden. Juutinsuolla on myös laajoja karumpia osia ja puusto on lisääntynyt paikoin ojituksen seurauksena paljonkin. […]

Heinäveden Jyrkyliä ennallistettiin talkoovoimin

Heinävedellä Jyrkylinjoen lähialueelle sijaitseva räme- ja korpialue sai vuoden 2019 alussa yksityismaan METSO-suojelupäätöksen. Jo komeaa viidenkymmen hehtaarin aluetta suojeluun haettaessa sovittiin, että siihen sisältyvät suot ennallistetaan. Ennallistamissuunnitelma liitettiin myös Etelä-Savon ELY-keskuksen tekemään suojelupäätökseen ja Hiilipörssi nimettiin hankkeen toteuttajaksi. Hyvää ja kaikkia hyödyttävää yhteistyötä maanomistajan, ELY-keskuksen ja Hiilipörssin välillä! Suojelualueen sisälle jää pienehkö ojitettu räme ja […]

Ennallistamistalkoot Lestijärvellä

Tervetuloa suon ennallistamistalkoisiin Lestijärven Joutennevalle! Tule mukaan rakentamaan patoja Joutennevan metsäojiin. Talkoot ovat osa Joutennevan ennallistamisprojektia. Teemme käsipelillä töitä alueella, jolle konetyö ei sovellu. Kokoonnumme Yli-Lestin työväentalon (Lestijärventie 994) pihassa torstaina 26.9 klo 12. Talkoot päättyvät lauantaina 28.9 n. klo 16.00, mutta kohdealueelle voi jäädä bonuksena yöpymään vielä 28.-29.9. Otathan mukaan säänmukaiset, työntekoon soveltuvat vaatteet […]

Esittelyssä Syväjoensalon ennallistamiskohde

Syväjoensalo on Luonnonperintöäätiön omistama noin 41 hehtaarin suojelualue, josta suurin osa on harvakseltaan ojitettua suota. Ojituksen myötä kasvanut mänty- ja koivupusikko katkaisee alueen pohjois- ja eteläpuolelle jatkuvan laajemman suoalueen kahtia. Ennallistaminen palauttaa laajemman suokokonaisuuden yhtenäisyyden. Syväjoensalon suot ovat melko ohutturpeisia ja reheviä. Ojituksen jälkeistä suoluontoa hallitsee siniheinä, rehevyyden ilmentäjä. Samoin kataja on monin paikoin huomiota […]

Tervetuloa ennallistamistalkoisiin elo-syyskuussa

Tulevana elo-syyskuun aikana on useita Hiilipörssin ennallistamistalkoita: Heinävedellä Pirteän Pässin organisoimana 2.-4.8. ja 20.-22.9. http://www.pirteapassi.fi/index.php Kuivanimellä Luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin organisoimana 16.-17.8.: https://www.sll.fi/pohjois-pohjanmaa/tapahtuma/pekkasuolla-lapiohommia-ja-kivien-vieritysta/ Lestijärvellä 5.-7.9. Joutenneva-Tummunnevan suolla ennallistetaan joitakin herkkiä kohteita käsin.

Ensimmäinen ennallistettu Hiilipörssikohde: Kolin Kiimasuo

Toisinaan palaset osuvat kohdalleen ja projektit etenevät nopeasti. Näin kävi Kolin Kiimasuolla, kun Hiilipörssin kautta ennallistettiin seitsemän hehtaarin suokokonaisuus. Alueelle oli perustettu jo aiemmin yksityisen maanomistajan toimesta luonnonsuojelualue ja nyt ennallistamalla pystyimme parantamaan jo suojellun suoluontotyypin tilaa entisestään. Hiilipörssin asiantuntija Risto Sulkava luonnehtii Kiimasuota merkittäväksi kohteeksi erityisesti kasvilajistonsa vuoksi. Kiimasuo on kasvillisuudeltaan arvokas lettoräme, jota […]

Laskurin päivitys

Päivitämme Hiilipörssin laskurin poistamalla siitä ennallistamisen jälkeen käynnistyvän turpeen kertymisen. Tästä eteenpäin laskuri huomioi ainoastaan turpeen hajoamisen estämisestä aiheutuneen hiilihyödyn. Olemme seuranneet luonnon hiilinieluihin liittyvää keskustelua ja hankkeita. Selvää on, että luonnon hiilensidonnan myyminen ja markkinat hakevat vasta muotoaan, eikä tulevaa ole helppo ennustaa. Haluamme Hiilipörssissä varmistaa, että vältämme kaikki tuplalaskennan riskit, joten tästä eteenpäin […]

Ensimmäinen vuosi pörssitoimintaa takana

Kesä kolkuttelee jo ovella, ja kaiken työn tohinassa havahdumme huomaamaan, että Hiilipörssi vietti 1-vuotis syntymäpäiviään 25. toukokuuta! Takana on hurja vuosi aivan omanlaistaan pörssitoimintaa. Kiinnostus Hiilipörssiä kohtaan on ollut suurempaa kuin kukaan perustajista osasi etukäteen arvella. Haluamme kiittää kuluneesta vuodesta kaikkia kiinnostuneita! Iso kiitos sijoittajille, suonsa ennallistettavaksi antaneille ja muille pörssiä eri tavoin tukeneille. Sijoituksia […]

Kuulumisia ennallistamiskohteilta

Kesän korvalla on hyvä selvittää, missä ennallistamistoimissa mennään eri kohteilla. Tässä lyhyt katsaus tulevan kesän tähän mennessä varmistuneisiin ennallistamistoimiin. Jos sinulle on jo nimetty Hiilipörssisuo, oman kohteesi nimi löytyy osakekirjasta, jonka olet saanut sijoituksestasi. Joutenneva-Tummunnevalla ennallistamistöiden aloitus viivästyi. Ensimmäisestä kohteesta neuvoteltaessa halusimme päästä maanomistajan kanssa molempia tyydyttävään sopimukseen, joten itse ennallistamistyöt pääsevät toden teolla käyntiin […]

Soidensuojelu on elämän taidetta – ensimmäiset projektit

Suomen luonnonsuojeluliiton Hiilipörssi-hankkeen avoin haku kolmen ensimmäisen suokohteen ympäristötaideprojekteiksi tuotti useita erinomaisia ehdotuksia. Kiitämme lämpimästi kaikkia ehdotuksen lähettäneitä! Joutenneva-Tummunevan kohteen toteutettavaksi projektiksi valittiin Teemu Lehmusruusun lisätyn todellisuuden teknologiaa hyödyntävä virtuaalitaideteos Virtuaalisuo (työnimi). Lisätty todellisuus suoympäristössä voi sisältää niin esteettisia havaintoja kuin myös tietoa suon elämästä sekä ennallistamistyöstä ja sen vaikutuksista suoluontoon. Teos tulee olemaan koettavissa […]

Tule Hiilipörssin yrityskoordinaattoriksi!

Yritysten Hiilipörssin rakentajan paikka auki Luonnonsuojeluliitossa! Hiilipörssi on Suomen luonnonsuojeluliiton Koneen Säätiön tuella rakentama soiden ennallistamisen ja hiilen varastoimisen kauppapaikka yksityisille ihmisille. Suuren suosion sekä tiedustelujen pohjalta olemme rakentamassa järjestelmää, jossa myös yritykset voisivat osallistua hiilen pitkäaikaiseen varastoimiseen osana omaa työtään ilmastonmuutoksen estämiseksi. Etsimme tähän rakennustyöhön Hiilipörssin Yrityskoordinaattoria. Olet etsimämme ihminen, jos: Sinulla on vankka […]

Hiilipörssin ensimmäinen rahoitushaku on nyt auki!

Hiilipörssi jakaa 27 400 € rahaa ympäristötaiteeseen ja suojelutyöhön. Etsimme rohkeutta ja yllättävyyttä, joka edistää soiden asiaa. Jaettava raha on osa sijoituksia, jotka on kerätty kunkin kohteen ennallistamista varten. Raha jakautuu kohteittain puoliksi ympäristötaiteen ja suojelutyön kesken. Ehdotuksen voi tehdä kuka tahansa ja samalla ehdotuksella voi hakea kohteen molempia rahoja. 1. Soidensuojelu on elämän taidetta, […]

Esittelyssä Heinäveden Vihtari

Heinäveden Vihtarissa sijaitsevalla Mattilan suojelualueella (YSA) on useita pienialaisia korpikohteita, joiden läpi on aikanaan kaivettu pääosin yksittäisiä tai muutamia ojia. Niiden vaikutus on korpikohteilla kuitenkin merkittävä; maaperän turve on paikoin hajonnut voimakkaasti ja esimerkiksi metsäkanalintujen poikueympäristöt ja muu korpiluonto on merkittävästi heikentynyt. Suojelualueen omistaa Suomen luonnonsuojeluliiton alainen Ilmari Räsäsen Säätiö. Sen toiminnan tarkoituksena on etenkin […]

OSAKEKIRJA SAAMATTA?

Jos olet sijoittanut Hiilipörssiin, etkä ole saanut osakekirjaasi, niin ota välittömästi yhteyttä paula.makela@sll.fi tai heikki.susiluoma@sll.fi.