Hiilipörssi jakaa 27 400 € rahaa ympäristötaiteeseen ja suojelutyöhön. Etsimme rohkeutta ja yllättävyyttä, joka edistää soiden asiaa. Jaettava raha on osa sijoituksia, jotka on kerätty kunkin kohteen ennallistamista varten. Raha jakautuu kohteittain puoliksi ympäristötaiteen ja suojelutyön kesken. Ehdotuksen voi tehdä kuka tahansa ja samalla ehdotuksella voi hakea kohteen molempia rahoja.

1. Soidensuojelu on elämän taidetta, yht. 13 700 €

Rahoitushaun ympäristötaideosiossa haetaan soiden suojelua ja ennallistamista tukevia taideteoksia ja -tapahtumia. Taideteos voi olla joko fyysinen tai virtuaalinen. Ehdotuksella pitää olla yhteys johonkin haussa nimetystä kolmesta kohteesta. Ehdotusta arvioidaan rohkeuden, yllättävyyden ja toteutettavuuden lisäksi sillä, miten idea kytkeytyy suoluontoon.

2. Suojelutyötä soiden puolesta, yht. 13 700 €

Rahoitushaun suojelutyöosiossa etsitään soiden suojeluun ja ennallistamiseen liittyviä tempauksia, talkoita, kampanjoita. Rahoitettava toiminta voi olla esimerkiksi kartoitustyötä, käytännön ennallistamista tai ympäristöviestintää. Rahoitettavalla toiminnalla pitää olla yhteys johonkin haussa nimetystä kolmesta kohteesta ja sen tulee edistää kohdealueen soiden suojelutyötä.

Kohteet ja jaettavat summat

1. Joutenneva- Tummuneva, Lestijärvi, Keski-Pohjanmaa
Ympäristötaide 7500 €, suojelutyö 7500 €
Lisätietoa: https://hiiliporssi.fi/ensimmainen-ennallistettava-suo-joutenneva-tummunneva/

2. Pekkasuo, Kuivaniemi, Pohjois-Pohjanmaa
Ympäristötaide 4200 €, suojelutyö 4200 €
Lisätietoa: https://hiiliporssi.fi/hiiliporssin-kolmas-kohde-kuivaniemen-pekkasuo/

3. Heinäveden kohteet, Etelä-Savo
Ympäristötaide 2000 €, suojelutyö 2000 €
Lisätietoa: https://hiiliporssi.fi/esittelyssa-heinaveden-vihtari/

Ehdotuksesta tulee käydä ilmi ainakin lopputulos, tavoitteet, tekijät ja aikataulu. Kohteelle merkitty raha voidaan jakaa useamman ehdotuksen kesken.

Hakuaika päättyy 31.3.2019. Valinnoista ilmoitetaan 16.4.2019.

Lisätietoja ja suojelutyöehdotusten vastaanotto:
Heikki Susiluoma, p. 040 630 6203, heikki.susiluoma@sll.fi

Lisätietoja ja ympäristötaide-ehdotusten vastaanotto:
Ilkka Kuukka, p. 050 524 3534, ilkka.kuukka@sll.fi

Mikäli kohteeseen ei tule yhtään riittävän hyvää ehdotusta, raha käytetään kohdealueen soiden suojeluun suoraan esimerkiksi järjestämällä ennallistustalkoita.

Valokuvat: Markku Könkkölä