Tiedote Hiilipörssin sidosryhmille 1. lokakuuta 2020

Hiilipörssi-konsepti aloitti toimintansa Suomen luonnonsuojeluliitossa (SLL) vuoden 2018 alussa Koneen säätiön rahoittamana ekologisten kompensaatioiden tutkimushankkeena. Sen toimintaan ja toiminnan avulla on saatu yksityisiltä ihmisiltä, yrityksiltä ja Koneen säätiöltä noin 1,37 miljoonan euron rahoitus soiden ennallistamiseen ja yritysten toiminnan päästöjen vähentämiseen. Ennallistettuja tai ennallistettavia soita on yhteensä noin 1300 hehtaaria eri puolilla Suomea.  

Hiilipörssin menestyksen myötä on syntynyt tilanne, jossa toimintaa ei voi laajentaa järjestön sisäisenä toimintana vaarantamatta yleishyödyllisen kansalaisjärjestön statusta. Siksi on päädytty siihen, että soiden ennallistamiseen ja päästökompensaatiohin liittyvä yhteistyö yritysten kanssa on yksinkertaisempaa, kun myös toisena osapuolena on yritys, ei kansalaisjärjestö.

Muutosta on valmistettu kevään ja kesän ajan, ja muutos konkretisoitui elokuussa Luonnonsuojeluliiton hallituksen ja kolmen Hiilipörssin kehittämisessä keskeisessä roolissa olleen henkilön (Risto Sulkava, Heikki Susiluoma ja Outi Ugas) väliseen sopimukseen, joka astuu voimaan 1.10.2020. Sopimus tarkoittaa käytännössä että,

Luonnonsuojeluliitto jatkaa lahjoitusten tuella tapahtuvaa soidensuojelutyötä. Ennallistamistyöstä vastaa liitossa Olli Turunen.

“Muutos selkeyttää Hiilipörssi Oy:n ja Luonnonsuojeluliiton ponnistelua kohti parempaa soidensuojelua. Näin pystymme jatkossakin osaltamme ennallistamaan soita ja pienentämään tehokkaasti vesistöpäästöjä sekä parantamaan arvokkaan suoluonnon tilaa”, kertoo Suomen luonnonsuojeluliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Hölttä.

– Kompensaatiot ovat hyvin ajankohtainen asia ja tarjoamalla kotimaisen konkreettisen ja uskottavan vaihtoehdon yrityksille, koituu edelläkävijäyritysten kompensaatio suomalaisen luonnon hyväksi – kaikki voittaa!, sanoo hallituksen puheenjohtaja, FT Risto Sulkava uudesta Hiilipörssi Oy:stä. 

SLL:n puolella kyselyihin vastaa Harri Hölttä. Hiilipörssi-yhtiön puolesta tiedustelut Heikki Susiluoma.

Tiedustelut: 

Harri Hölttä, puheenjohtaja, Suomen luonnonsuojeluliitto, puh. 040 729 224, harri.holtta@sll.fi

Heikki Susiluoma: 0406306203 / heikki.susiluoma@hiiliporssi.fi