Kaikki Hiilipörssistä

Hiilipörssissä voi yhtä aikaa ja pienellä rahalla hillitä ilmastonmuutosta, elvyttää luonnon monimuotoisuutta ja suojella puhtaita vesiä.

Mikä Hiilipörssi on?

Hiilipörssi on käännekohta, jossa ajattelutapa luonnon hyödyntämisestä vain ihmistä varten kääntyy luonnon parantamiseksi kaikkia eliöitä varten. Meidän pitää alkaa ajatella kokonaan toisella tavalla.

Ilkka Kuukka, Hiilipörssin perustajajäsen

Hiilipörssi on ekologisen jälleenrakennuksen ja ekologisen säilyttämisen) kauppapaikka, joka yhdistää hiilivarastojen rakentamisen, vesien tilan parantamisen ja luonnon monimuotoisuuden kasvattamisen tuotteiksi.  Vastuullinen yritys voi ostaa  soiden ennallistamista ja ikimetsien suojelua. 

Soiden ennallistamisessa ojitettu suo palautetaan suoksi tukkimalla ojat ja palauttamalla suon vesitalous. Toimenpiteellä pysäytetään ojitetulta suolta tapahtuva hiilivuoto, parannetaan vesistön tilaa palauttamalla suo jälleen vettä suodattavaksi ja virtausta hidastavaksi elementiksi sekä palautetaan suolta kadonnutta kasvi-, lintu- ja hyönteislajistoa. 

Lapin ikimetsien suojeluahehtaareja ostamalla yritys voi kompensoida hiilijalanjälkeään ja samalla turvata luonnon monimuotoisuutta. 

Hiilipörssi käynnistyi vuonna 2018 Suomen luonnonsuojeluliiton hankkeena ja Koneen säätiön alkurahoituksen turvin. 2018-2019  keskityttiin palvelemaan yksittäisen ihmisen hiilijalanjäljen hyvittämishalua.  Lokakuusta 2020 Hiilipörssi keskittyy yritysten palvelemiseen. Yksityisten ihmisten lahjoitusten avulla tapahtuva soiden ennallistaminen jatkuu Suomen luonnonsuojeluliitossa.

Hiilipörssi kehittää pitkäjänteisesti uskottavaa, läpinäkyvää ja pitkälle tulevaisuuteen ulottuvaa tapa hillitä ilmastonmuutosta ja lisätä luonnon monimuotoisuutta kompensaatiokaupalla.  Pyrimme tekemään suota tutuksi tieteen ja viestinnän konstein sekä taiteen avulla. Hiilipörssi on pala tulevaa kulttuuriperintöä. Siinä yhdistyy tiede, taide ja paremman maailman rakentaminen.

Lähde mukaan ja löydä sisäinen suoluontosi!  

Miksi ryhtyä hiilisijoittajaksi?

Ole ilmastosankari!

Kuudella ennallistetulla suohehtaarilla sinun on mahdollista säilyttää hiiltä suossa saman määrän, kuin yksi keskivertosuomalainen päästää ilmakehään vuodessa. Kaupan päälle tulet lisänneeksi luonnon monimuotoisuutta, josta ihmisenkin olemassaolo on riippuvainen kuin vauva äidistään.

Moni meistä kuluttaa luonnonvaroja ja tuottaa päästöjä reilusti enemmän kuin maapallon eliöiden selviytymisen (ihminen mukaan lukien) kannalta olisi suotavaa. Päästöt aiheuttavat mm. nopeaa ilmaston lämpenemistä, joka on aikamme suurin uhka. Suomalaisen keskimääräinen hiilijalanjälki on noin 3 100 kg hiiltä vuodessa (vastaa n. 11 500 kg hiilidioksidia) ja se on yksi suurimpia koko maailmassa. Vähentämällä päästöjä ja ennallistamalla soita yhtäaikaisesti saamme sekä nopean että pitkäaikaisen hyödyn, siis tuplavaikutuksen. Se tarkoittaa, että meillä on ratkaisun avaimet käsissämme!

Oman jalanjälkesi koon voit tarkistaa Sitran hiilijalanjälkilaskurilla. Sen jälkeen voit tarkistaa sijoittajan laskurista, kuinka monta hehtaaria suota omalla jalanjäljelläsi olisi hyvä ennallistaa.

Miksi tarjota suo ennallistettavaksi?

Maanomistajat ovat Hiilipörssin todellisia sankareita!

Suon omistaja saa suolleen elämää ja merkitystä, ilman että joutuu myymään suotaan. Tarjoamalla suosi ennallistettavaksi autat ratkaisemaan ilmastonmuutosta, sekä annat mahdollisuuden ekosysteemeille ja ihmisyhteisöille kukoistaa.

Ennallistettu suo toimii vesien suodattimena ja virtauksen tasaajana. Ennallistetulle suolle palaavat useat harvinaistuneet ja uhanalaistuneet kasvit ja eläimet, kuten lakka ja riekko. Suo on myös marja- ja riistamaa, retkimaasto sekä maisemaelämysten antaja. Suossasi voi piillä myös suuri maaseutumatkailun potentiaali.

Miten Hiilipörssi toimii?

Hiilipörssi sijoittajan näkökulmasta

Sijoittaja valitsee ensin haluamansa kokoisen pinta-alan ennallistettavaa suota tarjolla olevista vaihtoehdoista. Halutessaan sijoittaja voi myös valita tietyn suon sijoituksensa kohteeksi, mikäli vaihtoehtoja on useita. Sijoitetulla summalla kustannetaan valitun suoalueen ennallistaminen, taideteoksen teko sekä muuta SLL:n tekemää ilmastotyötä.

Sijoittamishetken jälkeen sijoittaja saa hiiliosakekirjan, josta ilmenee ennallistettavan suon ja hiilivarannon määrä.  Ennallistamisen suunnitteluun kuluu muutama kuukausi, jonka jälkeen ennallistaminen tapahtuu hieman olosuhteista riippuen noin 2 vuoden sisällä.

Suon ennallistamisella palautetaan ojituksessa kärsinyt suoekosysteemi takaisin kohti luonnontilaa. Käytännössä ojia tukitaan ja puustoa saatetaan poistaa, jotta vedenpinnan taso kohoaisi, suolajisto palautuisi ja turpeen muodostuminen (ja samalla hiilen sitominen) käynnistyisi.

Ennallistustyön ja soistumisen etenemistä voi säännöllisesti seurata sivuillamme ilmestyvistä hiilipörssitiedotteista.

Hiilipörssi suon omistajan näkökulmasta

Mikäli haluat tarjota ojitettua suota Hiilipörssin ennallistettavaksi, ota yhteyttä koordinaattooriimme.

Suo soveltuu ennallistettavaksi silloin, kun se on yhtenäinen “allas” – suon ennallistaminen ei onnistu, jos siitä ennallistetaan vain osa, sillä suon synnyttäminen vaatii veden pinnan nostamista alueella. Jos siis suolla on useita maanomistajia, tulisi kaikkien olla mukana. Hiilipörssistä voi pyytää apua neuvotteluihin. 

Asiantuntijamme arvioivat suon soveltuvuuden, minkä jälkeen suo listataan Hiilipörssiin. Suon omistaja antaa kartalle rajatun suoalueen ennallistamisen Hiilipörssin tehtäväksi, eikä sen jälkeen tee suolla hiilinielun tai monimuotoisuuden kannalta haitallisia toimenpiteitä. Suon tarjoaminen ei siis tarkoita suon omistussuhteen muuttumista. Suon antaminen ennallistettavaksi ei maksa mitään.

Hiilipörssi ei tee alueella muuta kuin ennallistamiseen liittyviä toimenpiteitä. Hiilipörssi mahdollistaa myös suon omistajan oma-aloitteisen suon ennallistamisen. Jos suo on merkitty metsämaaksi, ennallistamalla se muuttuu takaisin suoksi, eikä tällöin tarvitse miettiä metsänhoitotoimenpiteitä. Joissakin tapauksissa suon jatkuvasti puustoisena säilyttävä metsänhoito voi myös olla hyvä ratkaisu.