Ennallistettavat kohteet

Ennallistamisessa on valtava potentiaali

Suomessa on yhteensä reilut viisi miljoonaa ojitettua suohehtaaria. Näistä arviolta kaksi-kolme miljoonaa hehtaaria on ojitettuja soita, joilla puuntuotanto ei ole taloudellisesti kannattavaa ilman valtion tukia. Soita, joilla kannattavuutta ei saavuteta edes valtion tukirahoituksen avulla, on vähintään noin 800 000 hehtaaria. Potentiaalisia ennallistuskohteita siis riittää!

Ennallistuskohteeksi sopii monenlaiset ojitetut suot – tärkeää on vain, että suoalue on yhtenäinen vesiallas. Ennallistus ei muutoin ole mahdollista, koska ilman vedenpinnan kohottamista soistumista ei tapahdu. Uusien ennallistamiskohteiden suunnittelussa hyödynnetään aiempia kokemuksia.

Huonosti puuta kasvavat suot tärkeässä roolissa

Karummat suotyypit sitovat paljon hiiltä pysyvään maaperän hiilivarastoon, ja ovat samaan aikaan myös heikoiten puuta tuottavia. Näin syntyy winwin-tilanne, jossa puuntuotannon kannalta merkityksettömät ojitetut suot, ovat helpoiten ennallistettavissa, ja ennallistus on myös taloudellisin argumentein perusteltavissa.

Suon omistaja – jos arvelet, että suosi voisi sopia ennallistettavaksi, siirry tänne »

Ensimmäinen kohde: Joutenneva-Tummunneva

Keski-Pohjanmaalla Lestijärvellä on runsaasti ojitettua suota, joka odottaa ennallistusta. Hiilipörssin alkustartti tehdään Joutennevan ja Tummunnevan soilla, jotka ovat Metsähallituksen hallinnassa.

Alue on ojitettu alunperin puuntuotantotarkoitukseen. Se on suhteellisen rehevä, tiuhaan ojitettu ja paljon päästöjä tuottava suo, joka voidaan kunnostaa kerralla tehokkaasti. Joutennevalle etsitään halukkaita päästöjen sijoittajia

Lestijärven Jatkonnevalla järjestetään heinäkuussa (14.-18.7.2018) taideleiri, jossa suota ennallistetaan käsin, ja suunnitellaan samalla ensimmäinen suotaideteos.