Ennallistettavat kohteet

Tutustu Piitsonsuon ennallistamiskohteeseen »


Ennallistamisessa on valtava potentiaali

Suomessa on yhteensä reilut viisi miljoonaa ojitettua suohehtaaria. Näistä arviolta yksi-kolme miljoonaa hehtaaria on ojitettuja soita, joilla puuntuotanto ei ole taloudellisesti kannattavaa ilman valtion tukia. Soita, joilla kannattavuutta ei saavuteta edes valtion tukirahoituksen avulla, on vähintään noin 800 000 hehtaaria. Potentiaalisia ennallistuskohteita siis riittää!

Ennallistamiskohteeksi sopivat monenlaiset ojitetut suot – tärkeintä on, että suoalue on yhtenäinen vesiallas. Ennallistaminen ei muutoin ole mahdollista, koska ilman vedenpinnan kohottamista soistumista ei tapahdu. Uusien kohteiden suunnittelussa hyödynnetään aiempia kokemuksia.

Huonosti puuta kasvavat suot tärkeässä roolissa

Karummat suotyypit sitovat paljon hiiltä pysyvään maaperän hiilivarastoon, ja ovat samaan aikaan myös heikoiten puuta tuottavia. Näin syntyy winwin-tilanne, jossa puuntuotannon kannalta merkityksettömät ojitetut suot, ovat helpoiten ennallistettavissa, ja ennallistaminen on myös taloudellisin argumentein perusteltavissa.

Suon omistaja – jos arvelet, että suosi voisi sopia ennallistettavaksi, siirry tänne »

Lisätietoa ojitettujen soiden ennallistamisesta löytyy mm. seuraavista oppaista:

Aapala K., Similä M., Penttinen J. (toim.). 2013. Ojitettujen soiden ennallistamisopas. Metsähallitus, Vantaa.

Aalto, M. & A. 2018. Opas soiden ennallistamiseen käsityönä.

Lue lisää

Tunnelmia Kempaksen suovastaanotolta
Tunnelmia Kempaksen suovastaanotolta

”Arvoisa suo ja juhlaväki” Suovastaanotto -juhlatilaisuus suon kunniaksi- pidettiin 1.8.2020 ennallistetulla Kempassuolla Puolangalla. Lähes neljänkymmenen hengen juhlaväki aloitti retken suolle Kempasvaaran näkötornilta, jossa alkukahvit ja tarjoilut olivat paikallisen Joukokylän kyläyhdistyksen järjestämiä. Vieraat kuljetettiin metsäteitä ja lopulta polkua pitkin suon äärelle, jossa päivää vietettiin aurinkoisessa tunnelmassa. Juhlakansa muunmuassa jalkautui paljainvarpain aikamatkalle suohon teatteri-ilmaisun ohjaajan Elsa Lankisen […]

Lue lisää >
Suomen luonnonsuojeluliiton Hiilipörssi muuttuu itsenäiseksi yhtiöksi 1.10.2020
Suomen luonnonsuojeluliiton Hiilipörssi muuttuu itsenäiseksi yhtiöksi 1.10.2020

Tiedote Hiilipörssin sidosryhmille 1. lokakuuta 2020 Hiilipörssi-konsepti aloitti toimintansa Suomen luonnonsuojeluliitossa (SLL) vuoden 2018 alussa Koneen säätiön rahoittamana ekologisten kompensaatioiden tutkimushankkeena. Sen toimintaan ja toiminnan avulla on saatu yksityisiltä ihmisiltä, yrityksiltä ja Koneen säätiöltä noin 1,37 miljoonan euron rahoitus soiden ennallistamiseen ja yritysten toiminnan päästöjen vähentämiseen. Ennallistettuja tai ennallistettavia soita on yhteensä noin 1300 hehtaaria […]

Lue lisää >
Panda 100 vuotta – eikä suotta!
Panda 100 vuotta – eikä suotta!

Satavuotisen taipaleensa kunniaksi Pandan makeistehdas halusi lähteä Hiilipörssin matkaan ja tukea työtä soiden, ilmaston ja luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

Lue lisää >
Suomalaisen suon monta luonnetta
Suomalaisen suon monta luonnetta

Suomi on maailman soisimpia maita. Metsien ja soiden mosaiikki on olennainen osa maisemaa. On pohdiskeltu, että jopa nimi Suomi liittyisi soihin: Suomi, suo, suomaa, Finland, fen, fenland. Soita syntyy sinne, missä vettä sataa enemmän kuin haihtuu. Olemme yksi niitä maailman kosteita kolkkia, joissa olosuhteet ovat olleet otolliset. Ojitusten myötä monet suot ovat kasvaneet umpeen ja […]

Lue lisää >
Esittelyssä Puolangan Palopajukonsuo
Esittelyssä Puolangan Palopajukonsuo

Vihdoin pääsemme esittelemään Puolangan Palopajukonsuon, jonka ennallistaminen on ollut vireillä jo pidemmän aikaa. Palopajukonsuo on Puolangan kunnan omistama kohde, joka rajoittuu yhteen alueen arvokkaista taimenjoista, Tervajokeen. Menneiden vuosien metsätalousmunaukset ovat vaikuttaneet joen kuntoon merkittävästi. Esimerkiksi nyt ennallistettavalta alalta ojat on aikoinaan vedetty suoraan jokeen ilman minkäänlaisia vesiensuojelutoimenpiteitä. Nykyisillä tiedolla tällaista virhettä ei enää tehtäisi, sillä […]

Lue lisää >
Hiilipörssin osavuosikatsaus
Hiilipörssin osavuosikatsaus

Lahjoitukset  Hiilipörssiin on lahjoitettu toukokuun loppuun mennessä huikeat miljoona euroa, joilla tulemme ennallistamaan yli 1250 hehtaaria suota. Iso kiitos kaikille tämän mahdollistaneille yksityisille lahjoittajille, organisaatioille ja yrityksille! Kohdekuulumiset Valmiina on neljä kohdetta, noin 220 hehtaaria (Pekkasuon ensimmäinen osa, Kempas, Jyrkyli ja Kiimasuo) ja suunnittelussa tai työn alla on 12 kohdetta, noin 1030 hehtaaria. Leuto talvi […]

Lue lisää >
Soiden ennallistaminen on luonnonhoitoa
Soiden ennallistaminen on luonnonhoitoa

Soiden ojittaminen oli eräänlainen metsätalouden muoti-ilmiö 70-luvun Suomessa. Haluttiin saada nopeasti enemmän puutavaraa ja vähäpuustoisia soita muutettiin ojittamalla puuta kasvaviksi metsätalousmaiksi. Alkuperäinen suoluonto sai väistyä kuivatuksen ja taloudelliseen hyötyyn tähtäävän puunkasvatuksen tieltä. Ojittaminen ja väkisin rakennettu metsätalous muuttivat olosuhteita suolla niin paljon, että useimmat suolajit taantuivat tai katosivat kokonaan. Kosteassa elinympäristössä viihtyvä suokasvilajisto ja kuivatusta […]

Lue lisää >
Esittelyssä Tuupavaaran Kyhönsuo ja Laatikkala
Esittelyssä Tuupavaaran Kyhönsuo ja Laatikkala

Esittelyssä uusimmat Itä-Suomen kohteemme, Tuupovaaran Kyhönsuo ja Laatikkalan suot. Iso osa Kyhönsuosta on merkitty maakuntakaavaan SL-varauksella, tämä tarkoittaa, että kohteen luonto on erityisen arvokasta ja alue varattu kaavassa luonnonsuojelualueeksi. Kyhönsuo on laaja isolta osin ojittamaton suokokonaisuus, jonka laitamilta Hiilipörssin on tarkoitus ennallistaa noin kymmenen hehtaarin kokoinen alue. Ennallistettava ala liittyy välittömästi suurempaa, isolta osin luonnontilaiseen […]

Lue lisää >
Paja & Bureau suunnittelee vain tarpeeseen
Paja & Bureau suunnittelee vain tarpeeseen

”Paja & Bureau on vuoden sisällä käyttänyt metritavarana mitattuna uutta terästä 2308,5 metriä. Linnuntietä yhdessä jonossa pituus riittäisi pajaltamme Helsingin Kaupunginmuseolle tai Suomenlinnaan”, kertoo Paja & Bureaun toimitusjohtaja Nino Hynninen. Yrittäjät ovat pohtineet paljon oman toiminnan ja kestävän kehityksen arvojen ristiriitaa; kestävin vaihtoehto olisi olla tuottamatta ollenkaan tavaraa. – Kaluste- ja esinemuotoilijoina uusien asioiden tuottaminen […]

Lue lisää >
Hiilipörssin lahjoitussummia päivitettiin
Hiilipörssin lahjoitussummia päivitettiin

Olemme toimineet kaksi vuotta ja päässeet hyvään vauhtiin ennallistamistöissä erilaisilla suokohteilla. Satojen hehtaarien ja erilaisilta kohteilta kertyneen kokemuksen perusteella korjaamme keräämiämme lahjoitussummia vastaamaan paremmin koko ennallistamisprosessin kustannuksia soiden etsinnästä, suunnittelusta ja  toteutuksesta seurantaan asti. Jatkossa hehtaarille kerättävä lahjoitussumma on 900 euroa 800 sijaan. Uuden hehtaarihinnan ansiosta pystymme jatkossakin ottamaan työn alle eri kokoisia, monipuolisia ja […]

Lue lisää >