Ennallistettavat kohteet

Ennallistamisessa on valtava potentiaali

Suomessa on yhteensä reilut viisi miljoonaa ojitettua suohehtaaria. Näistä arviolta yksi-kolme miljoonaa hehtaaria on ojitettuja soita, joilla puuntuotanto ei ole taloudellisesti kannattavaa ilman valtion tukia. Soita, joilla kannattavuutta ei saavuteta edes valtion tukirahoituksen avulla, on vähintään noin 800 000 hehtaaria. Potentiaalisia ennallistuskohteita siis riittää!

Ennallistamiskohteeksi sopivat monenlaiset ojitetut suot – tärkeintä on, että suoalue on yhtenäinen vesiallas. Ennallistaminen ei muutoin ole mahdollista, koska ilman vedenpinnan kohottamista soistumista ei tapahdu. Uusien kohteiden suunnittelussa hyödynnetään aiempia kokemuksia.

Huonosti puuta kasvavat suot tärkeässä roolissa

Karummat suotyypit sitovat paljon hiiltä pysyvään maaperän hiilivarastoon, ja ovat samaan aikaan myös heikoiten puuta tuottavia. Näin syntyy winwin-tilanne, jossa puuntuotannon kannalta merkityksettömät ojitetut suot, ovat helpoiten ennallistettavissa, ja ennallistaminen on myös taloudellisin argumentein perusteltavissa.

Suon omistaja – jos arvelet, että suosi voisi sopia ennallistettavaksi, siirry tänne »

Lisätietoa ojitettujen soiden ennallistamisesta löytyy mm. seuraavista oppaista:

Aapala K., Similä M., Penttinen J. (toim.). 2013. Ojitettujen soiden ennallistamisopas. Metsähallitus, Vantaa.

Aalto, M. & A. 2018. Opas soiden ennallistamiseen käsityönä.

Lue lisää

Esittelyssä Siuntion Korpirauhan Stormossen ja sen lähisuot
Esittelyssä Siuntion Korpirauhan Stormossen ja sen lähisuot

Helsingin seurakuntayhtymän omistuksessa olevat Siuntion Stormossen ja sen lähisuot sijaitsevat Korpirauha-nimisen leirikeskuksen lähiympäristössä. Aluetta luonnehditaan lähes asumattomaksi korveksi, jonka maisemassa metsät, suot ja kalliot vaihtelevat. Mikä olisikaan parempi kohde auttaa suoluontoa elpymään kuin Korpirauhan korvet? Korpirauhan ennallistettavasta 21 hehtaarista noin 9 hehtaaria on ojitettua mäntyä ja suopursua kasvavaa isovarpurämettä ja loput kuusivaltaisia korpia. Ennallistamisalue jakautuu […]

Lue lisää >
Kempaksella ja Pekkasuolla on valmista
Kempaksella ja Pekkasuolla on valmista

Hyvä uutisia! Olemme saaneet ennallistamistyöt päätökseen kahdella isolla Hiilipörssikohteella, Kempaksella ja Pekkasuolla. Pekkasuolla ennallistaminen toteutettiin kone- ja käsitöinä. Ennallistamisen alkuvaiheessa rakennettiin talkoovoimin suodattavia patoja vesiensuojelutoimena. Ennallistaminen voi lisätä hetkellisesti vesistöpäästöjä ja näillä suodatuspadoilla on tarkoitus hillitä mahdollisia päästöjä. Suolta raivattiin puustoa jotta työskentely ojien varrella oli mahdollista. Ojitetuilla soilla puuston kasvu on usein voimakkainta ojien […]

Lue lisää >
Pekkasuon kohdetta laajennetaan valtion maille
Pekkasuon kohdetta laajennetaan valtion maille

Toinen uusista kohteistamme on ennallistamishankkeen laajeneminen Iin Pekkasuolla suon pohjoisosiin. Aiempi ennallistamisprojektimme Pekkasuolla on saatu melkein päätökseen ja nyt suunnittelemme uutta hanketta hieman kaakkoon edellisestä. Jo ennallistamamme alue käsitti Pekkasuon eteläosan sekä sen itäpuolella sijaitsevan Alimmaisen Uudenjärven ympäröivine soineen ja metsineen. Kartalta hahmotat ennallistamiskohteet paremmin. Voit lukea lisää ensimmäisesti blogitekstissämme aiheesta. Tässä tekstissä jo viitataan […]

Lue lisää >
Hiilipörssin ja Metsähallituksen yhteistyö käynnistyy Iissä kahdella eri kohteella, ensimmäisenä esittelyssä Isohillikko
Hiilipörssin ja Metsähallituksen yhteistyö käynnistyy Iissä kahdella eri kohteella, ensimmäisenä esittelyssä Isohillikko

Iissä sijaitsevan Isohillikkosuon ominaispiirteitä ovat lettoisuus eli runsasravinteisuus ja lähteisyys. Monimuotoisuuden kannalta rehevien suokohteiden palauttaminen suoksi on erityisen tärkeää, sillä iso osa soiden uhanalaisista lajeista elää nimenomaan letoilla. Suon etelälaidassa kulkee lähteiköstä alkunsa saava puro, joka on ojituksen seurauksena kuivunut. Kiinnostava yksityiskohta tällä kohteella on alueen itälaitaan sijoittuva savotoiden huoltotienä tunnettu Läskitie. Kooltaan Hillikkosuon ennallistamisalue […]

Lue lisää >
Juutinsuon ennallistamishanke sai rahoitusta ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta
Juutinsuon ennallistamishanke sai rahoitusta ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta

Hiilipörssi sai Juutinsuon ennallistamisen toteuttamiselle merkittävän kumppanin, kun ELY-keskus myönsi hankkeelle 150 000 euron rahoituksen vesiensuojelun tehostamisohjelmasta. ”Rahoituksen avulla pystymme kunnostamaan myös lähdepurot ja korjaamaan syöpyneet raviinit jotka syöttävät vettä Juutinsuolle. Tässä hankkeessa vesiensuojelu on nyt keskeinen osa ennallistamista” toteaa Hiilipörssin asiantuntija Risto Sulkava. Juuri vedet tekevät Juutinsuosta poikkeuksellisen, sillä kohteen erityisarvot ovat lähdevedessä, jota […]

Lue lisää >
Esittelyssä Syväjoensalon ennallistamiskohde
Esittelyssä Syväjoensalon ennallistamiskohde

Syväjoensalo on Luonnonperintöäätiön omistama noin 41 hehtaarin suojelualue, josta suurin osa on harvakseltaan ojitettua suota. Ojituksen myötä kasvanut mänty- ja koivupusikko katkaisee alueen pohjois- ja eteläpuolelle jatkuvan laajemman suoalueen kahtia. Ennallistaminen palauttaa laajemman suokokonaisuuden yhtenäisyyden. Syväjoensalon suot ovat melko ohutturpeisia ja reheviä. Ojituksen jälkeistä suoluontoa hallitsee siniheinä, rehevyyden ilmentäjä. Samoin kataja on monin paikoin huomiota […]

Lue lisää >
Ensimmäinen ennallistettu Hiilipörssikohde: Kolin Kiimasuo
Ensimmäinen ennallistettu Hiilipörssikohde: Kolin Kiimasuo

Toisinaan palaset osuvat kohdalleen ja projektit etenevät nopeasti. Näin kävi Kolin Kiimasuolla, kun Hiilipörssin kautta ennallistettiin seitsemän hehtaarin suokokonaisuus. Alueelle oli perustettu jo aiemmin yksityisen maanomistajan toimesta luonnonsuojelualue ja nyt ennallistamalla pystyimme parantamaan jo suojellun suoluontotyypin tilaa entisestään. Hiilipörssin asiantuntija Risto Sulkava luonnehtii Kiimasuota merkittäväksi kohteeksi erityisesti kasvilajistonsa vuoksi. Kiimasuo on kasvillisuudeltaan arvokas lettoräme, jota […]

Lue lisää >
Kuulumisia ennallistamiskohteilta
Kuulumisia ennallistamiskohteilta

Kesän korvalla on hyvä selvittää, missä ennallistamistoimissa mennään eri kohteilla. Tässä lyhyt katsaus tulevan kesän tähän mennessä varmistuneisiin ennallistamistoimiin. Jos sinulle on jo nimetty Hiilipörssisuo, oman kohteesi nimi löytyy osakekirjasta, jonka olet saanut sijoituksestasi. Joutenneva-Tummunnevalla ennallistamistöiden aloitus viivästyi. Ensimmäisestä kohteesta neuvoteltaessa halusimme päästä maanomistajan kanssa molempia tyydyttävään sopimukseen, joten itse ennallistamistyöt pääsevät toden teolla käyntiin […]

Lue lisää >
Esittelyssä Heinäveden Vihtari
Esittelyssä Heinäveden Vihtari

Heinäveden Vihtarissa sijaitsevalla Mattilan suojelualueella (YSA) on useita pienialaisia korpikohteita, joiden läpi on aikanaan kaivettu pääosin yksittäisiä tai muutamia ojia. Niiden vaikutus on korpikohteilla kuitenkin merkittävä; maaperän turve on paikoin hajonnut voimakkaasti ja esimerkiksi metsäkanalintujen poikueympäristöt ja muu korpiluonto on merkittävästi heikentynyt. Suojelualueen omistaa Suomen luonnonsuojeluliiton alainen Ilmari Räsäsen Säätiö. Sen toiminnan tarkoituksena on etenkin […]

Lue lisää >
Hiilipörssin kolmas kohde: Kuivaniemen Pekkasuo
Hiilipörssin kolmas kohde: Kuivaniemen Pekkasuo

Aktiivisten sijoittajien ansiosta Hiilipörssin kolmas suo, Pekkasuo, on saatu rahoitettua ja ennallistamisen suunnittelu on siten vauhdissa. Pekkasuon yksityinen suojelualue on noin 180 hehtaarin kokoinen aapasuo, joka sijaitsee Iin Kuivaniemellä. Suoalue käsittää Pekkasuon eteläosan sekä sen itäpuolella sijaitsevan Alimmaisen Uudenjärven ympäröivine soineen ja metsineen. Aapasuot ovat Pohjois-Suomelle tyypillisiä erilaisten suotyyppien, siis korpien, rämeiden, nevojen ja lettojen mosaiikkimaisia […]

Lue lisää >