Mihin Hiilipörssin kompensaation korkea laatu perustuu?

Turve säilyy ja sen määrä kasvaa luonnontilaisessa ja ennallistetussa suossa vuosituhansia. Tämän vuoksi tärkein tuotteemme on soiden ennallistamiseen perustuva suokompensaatio. Lisäksi olemme kehittämässä vanhojen, hakkuu-uhkaisten metsien suojeluun perustuvaa metsäkompensaatiota.

Jos tavoitteenasi on pysyvä ja ylisukupolvinen kompensaatio, on Hiilipörssi oikea ratkaisu. Tällä sivulla kerromme, miksi. 

Hiilipörssin suokompensaatio tapahtuu estämällä turvemaihin sitoutuneen, pysyvästi maaperään kuuluvan hiilen vapautuminen ilmakehään nostamalla turvemaan vedenpinta tasolle, jossa turpeeseen varastoituneen hiilen hidas palaminen hiilidioksidiksi pysähtyy. Kohteiden ennallistaminen suunnitellaan yksityiskohtaisesti eri tekniikoita käyttäen, ja toteutetaan siten, että ennallistamistyön tuottamat häiriöt jäävät mahdollisimman pieneksi. Esimerkiksi osa töistä on välttämätöntä tehdä talvisin kunnon roudan aikaan, jolloin soille pääsee myös raskailla työkoneilla. Talkoita ja patotöitä tehdään enemmän kesäisin ja syksyisin.

Ojitetut suot  vuotavat hiiltä ilmakehään noin 1500 kg (hiilidioksidina 5 550 kg) hehtaaria kohden vuodessa (Väli-Suomessa)¹. Ojitetun suon ennallistaminen lopettaa hiilen karkaamisen ilmaan, ja palauttaa hiilensidonnan turpeeseen.

Hiilipörssin laskelmassa otetaan huomioon ainoastaan hiilivaraston hajoamisen pysäyttämisestä aiheutuva hiilihyöty. Kompensaationa myydään vain 15 vuoden aikana kertyvä hiilihyöty, joten vaikutus on suojattu reilulla kertoimella. Laskelmissa on otettu myös huomioon eri suotyyppien ominaisuudet, ennallistamisen tuottamat ilmastopäästöt sekä toiminnan jatkuvuuden turvaaminen.

Laskelmassa mukana olevat varmuuskertoimet takaavat, että ennallistuksella tehtävä kompensaatio on aina selvästi ja pitkällä tähtäimellä pysyvä ja todellinen. Valitsemme kohteemme aina siten, että ennallistamisesta saatavat hyödyt varmuudella vähintään luvatun mukaiset ja toteutamme ennallistamisprojektin kohteen tarkasti eri luontotyyppien vaatimusten mukaan.

Ojitetun hehtaarin ja ennallistetun suon päästöt sekä hiilensidonta vaihtelevat suon rehevyyden tai kitukasvuisuuden mukaan, mikä vaikuttaa ennallistamisesta saatavaan hyötyyn. Mitä rehevämpi ojitettu suo on, sitä suuremmat päästöt sillä on, ja suurempi on siten myös ennallistamisesta saatava päästövähennys. Arvioita ilmastovaikutuksesta ja parhaista kohteista päivitetään uusimman tieteellisen tutkimuksen nojalla.

Hiilipäästöjen suohon sitomisen määrää arvioitaessa epävarmuudet on otettu huomioon siten, että hiilen hajoaminen estetään kaikilla ennallistamiskohteilla. Sijoittamalla Hiilipörssiin voit olla varma, että hehtaarisi hiilivarasto on turvassa myös tulevien sukupolvien aikana.