Kompensaation muodostuminen ja kustannukset

Tälle sivulle on koottu Hiilipörssin suokompensaation hiilensidonnan laskutavan perustelut ja hintalaskuri.

Hiilivuodon tukkiminen käytännössä

Hiilipörssin kompensaatio tapahtuu estämällä turvemaihin sitoutuneen, pysyvästi maaperään kuuluvan hiilen vapautuminen ilmakehään nostamalla turvemaan vedenpinta tasolle, jossa turpeeseen varastoituneen hiilen hidas palaminen hiilidioksidiksi pysähtyy. Kohteiden ennallistaminen suunnitellaan yksityiskohtaisesti eri tekniikoita käyttäen, ja toteutetaan siten, että ennallistamistyön tuottamat häiriöt jäävät mahdollisimman pieneksi. Esimerkiksi osa töistä on välttämätöntä tehdä talvisin kunnon roudan aikaan, jolloin soille pääsee myös raskailla työkoneilla. Talkoita ja patotöitä tehdään enemmän kesäisin ja syksyisin.

Laskelmassa mukana olevat varmuuskertoimet takaavat, että ennallistuksella tehtävä kompensaatio on aina selvästi ja pitkällä tähtäimellä pysyvä ja todellinen. Valitsemme kohteemme aina siten, että ennallistamisesta saatavat hyödyt varmuudella vähintään luvatun mukaiset ja toteutamme ennallistamisprojektin kohteen tarkasti eri luontotyyppien vaatimusten mukaan.

Soiden ennallistamisen ilmastovaikutus

Ojitetut suot  vuotavat hiiltä ilmakehään noin 1500 kg (hiilidioksidina 5 550 kg) hehtaaria kohden vuodessa (Väli-Suomessa)¹. Ojitetun suon ennallistaminen lopettaa hiilen karkaamisen ilmaan, ja palauttaa hiilensidonnan turpeeseen.

Hiilipörssin laskelmassa otetaan huomioon ainoastaan hiilivaraston hajoamisen pysäyttämisestä aiheutuva hiilihyöty. Kompensaationa myydään vain 15 vuoden aikana kertyvä hiilihyöty, joten vaikutus on suojattu reilulla kertoimella. Laskelmissa on otettu myös huomioon eri suotyyppien ominaisuudet, ennallistamisen tuottamat ilmastopäästöt sekä toiminnan jatkuvuuden turvaaminen.

Ojitetun hehtaarin ja ennallistetun suon päästöt sekä hiilensidonta vaihtelevat suon rehevyyden tai kitukasvuisuuden mukaan, mikä vaikuttaa ennallistamisesta saatavaan hyötyyn. Mitä rehevämpi ojitettu suo on, sitä suuremmat päästöt sillä on, ja suurempi on siten myös ennallistamisesta saatava päästövähennys. Arvioita ilmastovaikutuksesta ja parhaista kohteista päivitetään uusimman tieteellisen tutkimuksen nojalla.

Hiilipäästöjen suohon sitomisen määrää arvioitaessa epävarmuudet on otettu huomioon siten, että hiilen hajoaminen estetään kaikilla ennallistamiskohteilla. Sijoittamalla Hiilipörssiin voit olla varma, että hehtaarisi hiilivarasto on turvassa myös tulevien sukupolvien aikana.

¹ Lähde: Simola, H., Pitkänen, A. & Turunen, J. 2012: Carbon loss in drained forestry peatlands in Finland, estimated by re-sampling peatlands surveyed in the 1980s. European Journal of Soil Science 63: 798–807

Entä metaani?

Suon ennallistaminen tuottaa aina myös metaanipäästöjä, kun nousevan vedenpinnan alle jäävä eloperäinen aines mädäntyy. Tämä tuottaa lyhyellä aikavälillä ilmastoa lämmittävän vaikutuksen. Mikäli suolla ei pidetä aktiivisesti ojia auki (ja siten jatketa hiilivuotoa), ennallistamisen yhteydessä syntyvä metaanipäästö muodostuu joka tapauksessa muutaman vuosikymmenen aikana ojien vähitellen tukkeutuessa itsestään. Tämän vuoksi Hiilipörssin laskelmassa metaanin vaikutusta ei ole laskettu kompensaatioon mukaan.