Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Suomen luonnonsuojeluliitto ry (rek.nro 102.813)
Itälahdenkatu 22 B
00210 Helsinki

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Heikki Susiluoma
Puhelin +358 40 630 6203
Sähköposti heikki.susiluoma@sll.fi

3. REKISTERIN NIMI

Suomen luonnonsuojeluliiton Hiilipörssin asiakasrekisteri

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Henkilö on rekisteröitynyt Hiilipörssin asiakkaaksi (esimerkiksi tilaamalla uutiskirjeen tai liittymällä klubiin tai kerhoon) tai ostanut Hiilipörssin kaupasta tuotteita.

5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Hiilipörssin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Rekisteriä käytetään myös tilausten käsittelyn seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Hiilipörssin toiminnan kehittämiseen,  tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Hiilipörssin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Hiilipörssi saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Hiilipörssin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Hiilipörssillä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Hiilipörssin rekisterinhoitajalle.

6. REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Asiakasrekisterin yhteydessä käsitellään seuraavia asiakkaan henkilötietoja tai organisaatioasiakkaan tietoja:

  • Asiakassuhteen ylläpidon kannalta välttämättömät perustiedot, kuten:
    • Henkilöasiakkaan nimi, asiakasnumero, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, salasana
    • Yhteisöasiakkaan osalta yhteisön y-tunnus tai yhdistysrekisterinumero, yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot
  • Asiakassuhteen hoitamisen kannalta välttämättömät yhteystiedot, kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero ja postiosoitetiedot.
  • Tiedot käsitellyistä tilauksista ja menneistä ja voimassa olevista sopimuksista sekä muut asiointitiedot kuten laskutustiedot ja sähköinen viestintä.
  • Tilausten käsittely- ja seurantatiedot

7. TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Hiilipörssin käytössä, paitsi Hiilipörssin käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi.Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Hiilipörssin ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Hiilipörssin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen asiakkaan henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

8. REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanasuojatulla palvelimella.

9. REKISTERISELOSTEEN MUUTTAMINEN

Hiilipörssi ja Suomen luonnonsuojeluliitto varaavat oikeuden muuttaa tämän rekisteriselosteen sisältöä ilman erillistä ilmoitusta rekisteröidylle. Rekisteröidyn vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.