Sitten tuli suo, kuokka ja pörssi.

Tarvittiin runsaasti pitkäjänteistä fundeerausta, estotonta innovatiivisuutta ja monialaisen työryhmän tiiviin yhteistyön, jotta Hiilipörssi näki päivänvalon toukokuussa 2018.

Kaikki alkoi tietysti suosta

Viimeisen lähes kahdenkymmenen vuoden aikana luonnonsuojelun ja ympäristöpolitiikan asiantuntija Risto Sulkavan päässä on pikkuhiljaa hahmottunut, miten suuri määrä hiiltä karkaa ojitetuista soista taivaan tuuliin. Yksikään mietintö, työryhmä tai toimikunta ei tuntunut kiinnittävän huomiota asiaan. Ei nähty, miten paljon soissa on potentiaalia päästöjen vähentämiselle.

Sulkava ymmärsi, että suon ennallistaminen ei ainoastaan pysäytä ojitetun suon hiilipäästöä, vaan aloittaa hiilen varastoimisen ilmakehästä takaisin suohon. Soihin varastoituva hiilimäärä osoittautui todella merkittäväksi. Pian tuli oivallus siitä, että yhden ihmisen koko eliniän aikaisten päästöjen kompensoimiseksi tulisi ennallistaa ainoastaa muutama hehtaari suota!

Asia otti nopeasti tuulta alleen Suomen luonnonsuojeluliitossa. Sulkavan oivalluksista innostuivat myös luonnonsuojelun asiantuntija Olli Turunen, maaseutututkija Heikki Susiluoma ja kulttuurin ja taiteen asiantuntija Ilkka Kuukka. Idea kasvoi Susiluoman ja Kuukan näkemysten myötä, jossa ympäristötaide kietoutuisi osaksi soiden ennallistamista. Taiteen avulla voisi kunnostaa ja elävöittää retkireittejä ja luontopolkuja. Taide auttaa meitä ymmärtämään ja kohtaamaan oman luontosuhteemme.

Syksyllä 2017 Koneen Säätiö etsi rohkeita, rajat ylittäviä ideoita ekologisten kompensaatioiden saralta. Tämä oli laukaiseva tekijä idean eteenpäin viennille. Syntyi ensimmäinen käsikirjoitus projektille: Hiilipörssi – tiedettä, taidetta ja villejä ideoita yhdistelevä soiden ennallistamisen ja hiilisijoitusten kauppapaikka. 

Kaupankäynti alkaa

Koneen Säätiön tarjoamalla rahoituksella hanke polkaistiin kunnolla vauhtiin tammikuussa 2018. Tällöin mukaan liittyivät Luonnonsuojeluliiton konseptisuunnittelija Hanna Linkola sekä The Natural Stepin tiimi auttamaan tarinan kertomisessa ja sähköisen palvelun suunnittelussa. Linkola antoi muodon Hiilipörssin tunnukselle ja toi meidän kaikkien silmien eteen sen, miltä Hiilipörssi näyttää väreinä, kuvina ja muotoina. Hiilipörssin eettinen toimikunta pitää huolen faktojen paikkansapitävyydestä sekä hiilisijoitusten laadun ja tuottavuuden valvonnasta. Syksyllä 2018 päätettiin toistaiseksi luopua kompensaatio-käsitteen käytöstä Hiilipörssin markkinoinnissa. Hiilipörssi jatkaa päästöjen sijoittamista suohon.

Hiilipörssin seuraava askel on meidän jokaisen käsissä – luodaan yhdessä Hiilipörssistä seuraava kultaryntäys, kansanliike ja ilmastonmuutoksen pysäyttäjä!