MIKSI SUO?

Ojitetut suot tarjoavat loistavan tilaisuuden ryhtyä konkreettisiin korjaustoimiin niin ilmaston, luonnon monimuotoisuuden, vesistöjen kunnon kuin ihmisen hyvinvoinninkin suhteen.  Suo on valtava hiilipankki, monimuotoisen elämän ylläpitäjä, vedenpuhdistaja, virkistymisen lähde ja paljon muuta.