Suomen luonnonsuojeluliiton Hiilipörssi-hankkeen avoin haku kolmen ensimmäisen suokohteen ympäristötaideprojekteiksi tuotti useita erinomaisia ehdotuksia. Kiitämme lämpimästi kaikkia ehdotuksen lähettäneitä!

Joutenneva-Tummunevan kohteen toteutettavaksi projektiksi valittiin Teemu Lehmusruusun lisätyn todellisuuden teknologiaa hyödyntävä virtuaalitaideteos Virtuaalisuo (työnimi). Lisätty todellisuus suoympäristössä voi sisältää niin esteettisia havaintoja kuin myös tietoa suon elämästä sekä ennallistamistyöstä ja sen vaikutuksista suoluontoon. Teos tulee olemaan koettavissa niin suolla kuin myös sijainnista riippumattomasti. Teoksen toteuttamiseen on varattu 7500 euron rahoitus.

Pekkasuon nimikkoprojektiksi valittiin työryhmä Kati Kotilainen ja Ari-Pekka Auvisen Sata kilometriä Suomen soilla. Ojitetut suot ovat aiheuttavat päänvaivaa vaeltajille. Ehdotuksessa tutkitaan tanssin keinoin millä tavoin ojat voidaan ylittää ja tavat dokumentoidaan valokuvin ja videoin. Ideassa yhdistyy tanssi ja valokuva sekä soiden ojittamiseen otetaan kantaa vakavalla huumorilla. Ideasta voidaan toteuttaa osa Pekkasuolle osoitetulla 4200 eurolla.

Heinäveden kohteiden ympäristötaiteeseen on varattu 2000 euroa ja toteutettavaksi projektiksi valittiin Johanna Pitkäsen Korvesta kuuluu -äänimaisemasävellys. Sävellyksen äänimateriaalia tehdään ja kerätään kohteiden ennallistamistyön yhteydessä ja talkoolaisilla on mahdollisuus osallistua teoksen äänien tuottamiseen. Sävellys esitetään live-konsertissa talkoiden lopuksi ja se on kuunneltavissa – ja mahdollisesti myös katsottavissa – myöhemmin verkossa.

 

Lisätietoja antaa

Ilkka Kuukka

ilkka.kuukka@sll.fi